Fiskeregler

Sollentuna Amatörfiskeklubb

Fiskeregler

Klubbens fiskekort skall alltid medföras vid fiske och skall på anfordran uppvisas för tillsynsman, klubbstyrelsen och markägare, som Sollentuna kommun, Sköldnora Förvaltings AB och Anders Lettström. Varje medlem har ett eget ansvar att veta vilka regler och områden man får fiska i. Följs inte reglerna kan det sluta i böter/ fråntagande av fiskeutrustning. Är ni medlemmar i klubben kan även ert medlemskap upphöra.


Klubben arrenderar fiskerätt i sjöarna Översjön, Ravalen, Norrviken, Fjäturen, Väsjön och Rösjön av Sollentuna kommun och Sköldnora Förvaltnings AB. Nedanför finns kartor och regler som ska följas när man fiskar i dessa vatten.


Vi i styrelsen förespråkar catch and release på fisken i klubbens vatten. Vill man ta upp en fisk eller två för att äta är det helt ok då fisk är gott och nyttigt. Men tar ni upp fisk rekommenderar vi att ni följer Livsmedelsverkets kostråd angående ätandet av fisk i och med gamla och nya synderna som finns i vattnen.Förklaring vad catch and release är: LÄNK

Sollentuna kommuns analys om dess vatten: LÄNK

Livsmedelsverkets kostråd: LÄNK1,  LÄNK2Regler för fiske i klubbens vatten.


Det är olika regler i punkt 1 mellan Sköldnora förvalnings vatten och Sollentuna kommuns vatten. Läs nedanför vad som gäller.


1. Sollentuna kommuns vatten - Gröna/Blåa Zonerna

- Max 2 st spön per person vid sommarfiske. Sommarfiske innefattar handredskap, dragrodd och trolling.


- Max 5 st spön per person vid vinter/isfiske. Vinter/isfiske innefattar pimpel, angel och ismete. Vid fångst av agnfisk är mörtstuga, sänkhåv och kastnät tillåtet.(Från och med 30 april är det fiskeförbud i Gul zon)

1. För Sköldnoras vatten - Gula Zonerna

- Endast fiske med handredskap samt angledon (max 10 st/person) är tillåtet.


2.

- För gös och gädda gäller minimimåttet 40 cm, maximimått 75 cm samt 3 gös/gädda per fiskedag. För abborre gäller maximimått 40 cm.


3.

- Kräftfiske ingår inte i fiskekortet. Klubben har tillstånd för kräftfiske sista veckorna i augusti. Mer information om det skickas ut till medlemmarna när det är


4.

- Fiske får ej bedrivas för försäljning.


5.

- Fiske får ej ske på eller intill plogad eller markerad isbana, samt ej vid badplats. Fiske från Sköldnoras bryggor är inte heller tillåtet. Hänsyn skall tas till allemansrätten samt boende vid strandkanten.
Karta vart man får och inte får fiska:


  • Grön Zon - Tillåtet att fiska - Tillhör Sollentuna Kommun
  • Gul Zon - Ej Tillåtet att fiska från och med 30 april- Tillhör Sköldnora förvaltning
  • Blå Zon - Fiskeförbud från 1/4 - 30/6 annars tillåtet att fiska - Tillhör Sollentuna Kommun
  • Röd Zon - Ej tillåtet att fiska