Vatten & Fiskeregler

Sollentuna Amatörfiskeklubb

Vatten & Fiskeregler

Klubbens fiskekort skall alltid medföras vid fiske och skall på anfordran uppvisas för tillsynsman, klubbstyrelsen och Sollentuna kommun personal. Varje medlem har ett eget ansvar att veta vilka regler och områden man får fiska i. Följs inte reglerna kan det sluta i böter/ fråntagande av fiskeutrustning. Är ni medlemmar i klubben kan även ert medlemskap upphöra.


Klubben arrenderar fiskerätt i sjöarna Översjön, Ravalen, Norrviken, Väsjön och Rösjön av Sollentuna kommun. Nedanför finns kartor och regler som ska följas när man fiskar i dessa vatten.


Vi i styrelsen förespråkar catch and release på fisken i klubbens vatten. Vill man ta upp en fisk eller två för att äta är det helt ok då fisk är gott och nyttigt. Men tar ni upp fisk rekommenderar vi att ni följer Livsmedelsverkets kostråd angående ätandet av fisk i och med gamla och nya synderna som finns i vattnen.  Förklaring vad catch and release är: LÄNK

Sollentuna kommuns analys om dess vatten: LÄNK

Livsmedelsverkets kostråd: LÄNK1,  LÄNK2Regler för fiske i klubbens vatten.


Gröna/Blåa Zonerna

- Max 2 st spön per person vid sommarfiske. Sommarfiske innefattar handredskap, dragrodd och trolling.


- Max 5 st spön per person vid vinter/isfiske. Vinter/isfiske innefattar pimpel, angel och ismete. Vid fångst av agnfisk är mörtstuga, sänkhåv och kastnät tillåtet.
Karta vart man får och inte får fiska:


  • Grön Zon - Tillåtet att fiska - Tillhör Sollentuna Kommun
  • Blå Zon - Fiskeförbud från 1/4 - 30/6 annars tillåtet att fiska - Tillhör Sollentuna Kommun
  • Röd Zon - Ej tillåtet att fiska