Medlemskap

Medlemskap

Klubben använder sig av Ifiske.se plattform att sälja medlemskap. Medlemskapet gäller från 1 januari till 31 december. Vad ett medlemskap erbjuder kan ni läsa längre ner på sidan.
För att köpa medlemskap tryck på en av knapparna nedanför.


OBS!!! Sportfiskekortet gäller inte i klubbens/Sollentuna kommuns vatten. Fiskekort köpta hos Sollentuna kommun är inte samma som ett medlemskap i klubben. 
Klubbens olika medlemskap:


Familjemedlemskap - 350:-

Två vuxna och barn upp till året de fyller 20 år. När ni köper familjemedlemskap på Ifiske.se så ska ni fylla ålder, namn på familjemedlemen, utöver den som köper kortet. Alla som är skrivna på familijekortet ska kunna bevisa att de är skrivna på familjekortet.


Enskild medlem över 19 år - 250:-

Gäller för en person som är över 19 år under året kortet köps.


Pensionärer from. 65 år - 150:-

Gäller för en person som har fyllt 65 år, och uppåt, under året kortet köps.


Enskild medlem under 19 år - 125:-

Gäller för en person som är under 19 år under året kortet köps.


Gästmedlemskap (gäller en person) * - 150:-

Ett gästmedlemskap gäller för en valfri gäst att ha med sig i klubbens vatten. Tar man med sig fler gäster måste man köpa fler gästmedlemskap. Självklart krävs det att medlemen i klubben är med och är i närheten för att gästmedlemskapet ska gälla.

Vad erbjuder ett medlemskap:


Fiskevatten

Tillgång till de vatten som klubben arrenderar i Sollentuna:

- Norrviken

- Rösjön

- Ravalen

- Översjön

- Väsjön.


För mer information vart i klubbens vatten man får fiska läs mer under fiskeregler.


Båtar

Klubben har båtar i Norrviken som våra medlemmar förfogar över. För mer information gå in på klubbens båtar.


Kräftfiske

Senaste åren har klubben haft två veckor i slutet av augusti som medlemmar har kunnat anmäla sig för fiska kräftor i klubbens vatten. Mer information vad som gäller kommer upp i klubbens olika kanaler när det närmar sig.


Aktiviteter

Som medlem får man vara med på aktiviteter som klubben arrangerar. Klubben försöker ha aktiviteter där hela familjen kan vara med, t.ex. fiskeresor till spännande vatten, tävlingar, kortare fiskeutflykterenvård egna vatten och annat roligt som vi medlemmar kan komma på.


Styrelse och Klubbmöten

Vid våra styrelsemöten får man som medlem vara med och prata och rösta hur man vill klubben ska drivas. Efter styrlsemötena har man chans att stanna och prata fiske med de andra medlemmarna.